Terug 9 juni 2021

Raad van bestuur sluit akkoord met hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx

De raad van bestuur van KV Mechelen en Dieter Penninckx hebben de voorbije dagen een principeakkoord gemaakt.

De lopende gesprekken beoogden onder andere het aandelenpercentage van de hoofdaandeelhouder te laten dalen tot 49% en daarover is nu een akkoord.

 

Het akkoord bestaat uit deze kernpunten:

  • Momenteel heeft Dieter Penninckx 71% van de aandelen nadat hij in 2019 zijn verantwoordelijkheid nam, de aandelen van Olivier Somers overkocht en zo de club door de Propere Handen periode loodste. KV Mechelen en Dieter Penninckx kwamen overeen om de toen gemaakte afspraken elk verder na te komen.

 

  • Een eerste stap in de afbouw van aandelen van Dieter Penninckx is de overdracht van zowat 3% aandelen aan de andere aandeelhouders en de club, waaronder het Supportersorgaan.

 

  • KVM wil tegen het eind van het jaar een kapitaalsverhoging doorvoeren om extra middelen aan te boren. Met een kapitaalsverhoging (en dus het uitschrijven van extra aandelen) zal het aandelenpercentage van Dieter Penninckx naar 49% dalen. Ook daarover zijn de club en de hoofdaandeelhouder het eens.

 

  • Verder bevestigt Dieter geen prominente rol op te nemen binnen de operationele werking van de club. Dieter blijft supporter in hart en nieren en blijft als hoofdaandeelhouder achter de club staan. “Ik ben als supporter in de club gestapt, met gezonde ambities voor de club, niet met een rol in de schijnwerpers voor ogen. De club kan op me rekenen: Telkens als de club me nodig heeft, zal ik er staan. Dat was, is en blijft zo.”

 

“Tevreden dat alle partijen een oplossing hebben gevonden”

De afgelopen maanden werd er intensief en constructief onderhandeld tussen alle partijen. Luc Leemans, voorzitter van de raad van bestuur van KV Mechelen, is dan ook opgetogen over het akkoord.

“Ik ben blij dat we voor aanvang van het nieuwe seizoen tot een overeenkomst zijn gekomen. Onze focus kan nu helemaal op het sportieve en de verdere uitbouw van onze club liggen.  Er is achter de schermen keihard aan gewerkt, ik ben tevreden dat alle partijen een oplossing hebben gezocht én gevonden. Want uiteindelijk wil iedereen dat de club kan groeien.”