Terug 19 juli 2021

Hartslag25: Solidariteitsactie watersnood 14/7

Afgelopen vrijdag en zaterdag kende het initiatief van sfeergroep Vijfentwintig Zeven ongelooflijk veel bijval. Onwaarschijnlijk veel mensen brachten kledij, dekens, voeding… binnen om de mensen in de getroffen gebieden van ons land te helpen. De club steunt het initiatief van de sfeergroep en start zelf ook een solidariteitsactie op met Hartslag25, de communitywerking van de club.

Een vrachtwagen en enkele kleinere wagens vertrokken afgelopen zaterdag al richting Luik om de ingezamelde goederen te gaan afzetten bij een verzamelpunt voor hulpgoederen. Voorlopig hebben ze daar voldoende van ontvangen, dus stopt onze sfeergroep met het inzamelen goederen. Onze Communitywerking, Hartslag25, heeft in navolging van de actie van Vijfentwintig Zeven een rekening geopend waar fans en sympathisanten die een bijdrage willen leveren, geld op kunnen storten.

Storten kan op de rekening van Hartslag25: BE51 1030 7528 1162 met vermelding ‘Watersnood 14/7’

Het ingezamelde bedrag wordt integraal doorgestort aan een hulporganisatie die zich ontfermt over de getroffenen.

Bedankt voor de bijdrage die je hebt geleverd of nog zal leveren.

Inzamelactie groot succes

Hieronder vind je enkele foto’s van de actie van Vijfentwintig Zeven