Terug 7 oktober 2020

KV Mechelen - KV Kortrijk: Registratie afgesloten

Woensdag 7 oktober was de laatste dag waarop abonnees hun bubbel konden registreren voor KV Mechelen – KV Kortrijk van 17/10.

Uiteraard bekijken we de volgende dagen of het protocol voor het bijwonen van voetbalwedstrijden nog zal wijzigen na de aankondiging van strengere maatregelen door de federale regering. Tot op heden is dat niet zo. Mochten er wijzigingen zijn, dan zullen we iedereen die een bubbel registreerde, verwittigen.

Registreer vandaag woensdag voor middernacht

Net zoals bij de voorgaande thuiswedstrijden zijn de beschikbare plaatsen exclusief voorbehouden voor de abonnees 2020-2021 en wordt er dus geen losse ticketverkoop georganiseerd.

Abonnees konden hun bubbel te registreren, ten laatste woensdag 7 oktober om middernacht. Alle abonnees die de wedstrijd tegen Kortrijk willen bijwonen, dienen zich te registeren, ook diegenen die er de vorige wedstrijden niet bij waren. Anders gezegd: wie zijn/haar bubbel niet voor 7 oktober om middernacht registreert, maakt geen kans om KV Mechelen – KV Kortrijk bij te wonen.

Hoe wordt de prioriteit van je bubbel bepaald?

In een eerste fase berekent het ticketsysteem hoeveel bubbels van 5, 4, 3, 2 en 1 in het stadionplan beschikbaar zullen zijn, op basis van de binnengekomen registraties én in functie van het bereiken van de maximale capaciteit.

In een tweede fase worden de beschikbare plaatsen van 5 ingevuld met de geregistreerde bubbels van 5, de beschikbare plaatsen van 4 met de geregistreerde bubbels van 4 – en hetzelfde met de plaatsen van 3, 2 en 1.

Daarbij wordt de prioriteit van je bubbel bepaald door het ‘totaal aantal wedstrijden’ die je bubbel al bijwoonde. Bubbels die volledig bestaan uit abonnees die geen van de vorige twee wedstrijden bijwoonden, hebben de hoogste prioriteit; bubbels die bestaan uit abonnees die beide thuiswedstrijden bijwoonden, krijgen de laagste prioriteit.

Voorbeeld 1:

 • Hans, Gert, Frank en Luc registreren hun bubbel voor KVM-KVK. Hans was aanwezig tegen KVO, Gert en Frank tegen STVV, Luc kon nog geen wedstrijd bijwonen. Opgeteld heeft hun bubbel 3 wedstrijden bijgewoond (1x KVM-KVO, 2x KVM-STVV).
 • Bram, Kelly, Ryan en Liesl registreren een bubbel voor KVM-KVK. Zij waren samen uitgeloot als bubbel tegen KVO, tegen STVV waren ze er niet bij. Opgeteld heeft hun bubbel 4 wedstrijden bijgewoond (4x KVM-KVO).

Bubbel 1 heeft bijgevolg een hogere prioriteit voor KVM-KVK dan bubbel 2, want zij hebben een wedstrijd minder bijgewoond.

Voorbeeld 2:

 • Bjorn registreert z’n bubbel voor KVM-KVK. Hij was ook de vorige twee wedstrijden aanwezig. Hij zal minder kans maken dan andere 1-persoonsbubbels die maar één of geen enkele van de vorige wedstrijden hebben bijgewoond.

Conclusie: Abonnees die KVM-KVO & KVM-STVV bijwoonden, halen je prioriteit naar beneden. Abonnees die nog geen wedstrijd bijwoonden, brengen je prioriteit omhoog.

Belangrijk bij het doorgeven van je bubbel:

  • Belangrijk bij het doorgeven van je bubbel:
   1. je mag alleen abonnees 2020-2021 opnemen in je bubbel; bubbels met niet-abonnees worden eruit gehaald.
   2. je dient je bubbel slechts één keer door te geven. Wanneer de abonnees X, Y en Z samen in een bubbel naar de wedstrijd willen komen, registreert X de bubbel. Y en Z mogen de bubbel niet ook nog eens ingeven. De redenering ‘hoe vaker ik de bubbel doorgeef, hoe meer kans ik maak’, is fout – dubbele registraties worden eruit gehaald.
   3. gezien de verplichte maximum capaciteit per vak en de verplichte afstand tussen de bubbels is het onmogelijk om de uitgelote abonnees een plaats in hun vaste vak te beloven, maar we proberen dit wel zo dicht mogelijk te benaderen.
   4. de registraties voor voorgaande wedstrijden tellen sowieso niet meer: was je bubbel doorgegeven en niet uitgeloot, en je wil komen tegen Kortrijk, dan dien je je bubbel opnieuw te registreren.

Hoe geef je je bubbel door?

Tot en met woensdag 7 oktober middernacht geven we jou als abonnee, via onderstaande knoppen, de mogelijkheid om door te geven…

* ofwel, dat je niet aanwezig kan zijn bij de wedstrijd. Registreer je dan ook zeker!

* ofwel, indien je wel aanwezig kan zijn: of je in een bubbel van 1, 2, 3, 4 of 5 naar de wedstrijd kan komen, met daarbij de gegevens van de abonnees die tot je bubbel behoren.

De gegevens die je dient in te vullen bij de registratie van je bubbel, zijn:

 • naam
 • e-mailadres
 • klantnummer: dit kan je terugvinden…
  • onder je naam op je huidig abonnement 2020-2021
  • onder je naam op je abonnement 2019-2020

Geef via deze knoppen je bubbel door

Ik kom niet

Bubbel van 1

Bubbel van 2

Bubbel van 3

Bubbel van 4

Bubbel van 5

Let op! Het doorgeven van je bubbel is geen garantie dat je KV Mechelen – KV Kortrijk ook zeker kan bijwonen. De geregistreerde bubbels die overblijven na onze controles, gaan mee in de loting.

Veelgestelde vragen – FAQ

Ik had mijn bubbel al eens geregistreerd voor een voorgaande wedstrijd. Ik wil naar KVM-KVK komen, moet ik me dan opnieuw registreren?

Ja, je dient je opnieuw te registreren. De bubbels die geregistreerd werden voor eerdere wedstrijden, zijn niet meer geldig. Je dient je bubbel voor deze thuismatch opnieuw te registreren.

Hoe wordt bepaald wie er aanwezig mag zijn bij KVM-KVK?

Ons lotingssysteem houdt rekening met het aantal matchen dat iedere afzonderlijke persoon uit je geregistreerde bubbel al heeft bijgewoond. Hoe meer matchen je al bijwoonde, hoe lager de prioriteit om opnieuw een plaats te krijgen. Hoe minder matchen je al hebt bijgewoond, hoe hoger die prioriteit. Hoe hoger jouw prioriteit, hoe groter de kans is dat je wordt uitgeloot voor KVM – KVK.

Ik wil mijn bubbel registreren voor KVM-KVK. Dient elke persoon van deze bubbel zich apart te registreren?

Neen. Een bubbel mag maar één keer doorgegeven worden. Stel, de personen X, Y en Z willen in een bubbel naar KVM-KVK komen. X registreert de bubbel, dan dienen Y en Z niks te ondernemen.

Ik heb mijn bubbel geregistreerd voor KVM-KVK. Kan ik deze bubbel nadien nog wijzigen?

Ja, maar alleen door contact te nemen met de ticketing via 015 21 82 30 (optie 1 ticketing). Hoe meer vragen tot wijziging binnenkomen, hoe langer het verwerkingsproces op de ticketing zal duren, dus we raden aan om eerst grondig na te gaan of je niemand uit je bubbel bent vergeten, vooraleer je je bubbel ingeeft.

Eén of enkele abonnees van mijn bubbel hebben al wedstrijden bijgewoond, anderen niet. Maken we kans om erbij te zijn tegen KVK?

Op basis van het aantal wedstrijden dat iedere afzonderlijke abonnee heeft bijgewoond, wordt een ranking opgemaakt. Op basis van die individuele ranking wordt een bubbel ranking opgemaakt. Die ranking bepaalt uiteindelijk de prioriteit van je bubbel. Hoe hoger die prioriteit, hoe sneller je een plaats zal krijgen voor KVM – KVK.

Ik heb geen computer of mailadres. Hoe moet ik mijn bubbel registreren?

Dat kan telefonisch via 015 21 82 30 (optie 1 ticketing) of door langs te komen in de Ticket- & Fanshop in Tribune 1 van het AFAS Stadion (open van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 18u).

Een abonnee uit mijn bubbel heeft geen mailadres. Wat vul ik in de registratie in onder ‘mailadres’?

Dan vermeld je bij die persoon expliciet ‘geen mailadres’. Voor de toekomst raden we wel aan om, indien mogelijk, toch een mailadres aan te maken, of een mailadres van iemand uit je naaste omgeving op te geven (maar dat mag geen mailadres zijn dat al in ons ticketsysteem staat).

Maak ik meer kans om uitgeloot te worden als ik een kleinere of grotere bubbel doorgeef?

Neen, eens het stadionplan getekend is door het ticketsysteem weten we hoeveel bubbels van 5, 4, 3, 2 & 1 we kunnen inplannen. Dat stadionplan staat dan ook voor 100% vast. We kijken afzonderlijk naar de prioriteit binnen alle geregistreerde bubbels van 5,  net zoals die van 4, etc. De enige parameter waarmee we rekening houden, is het aantal wedstrijden die alle personen binnen je bubbel hebben bijgewoond, de fameuze prioriteit. De ambitie van de club is om telkens de abonnees/bubbels met het minst aantal wedstrijden op hun teller als eerste in te plannen.