Terug 24 juli 2019

Zulte Waregem - KV Mechelen: Praktisch

Zaterdagavond opent KV Mechelen de competitie op het veld van Zulte Waregem.

Start

Zaterdag 27 juli 2019

Aftrap: 20u

Wedstrijdleiding

Jonathan Lardot

Florian Lemaire

Romain Devillers

Ken Vermeiren

Ticketinfo

Het bezoekersvak in Waregem is zaterdagavond volledig uitverkocht.

 

Wegbeschrijving

VANUIT RICHTING GENT
* E17 Antwerpen – Gent-Kortrijk tot aan afrit 5 (Waregem)
* Op het einde van de afrit rechts afslaan richting Waregem
* Volgen tot aan de 3de verkeerslichten
* Aan de verkeerslichten rechts afslaan (verbindingsweg)
* Na 500m ligt het stadion links voor u
* Ruime parkeermogelijkheden rond het stadion: parkeermogelijkheden in Waregem:

VANUIT RICHTING KORTRIJK
* E17 Kortrijk – Gent – Antwerpen tot aan afrit 5 (Waregem)
* Op het einde van de afrit links afslaan richting Waregem
* Volgen tot aan de4de verkeerslichten
* Aan de verkeerslichten rechts afslaan(verbindingsweg)
* Na 500m ligt het stadion links voor u
* Ruime parkeermogelijkheden rond het stadion: parkeermogelijkheden in Waregem:

VANAF GENTSEWEG
* Gentseweg volgen tot aan Carrefour Sint-Eloois-Vijve
* Op het kruispunt (met hoge middenberm) afslaan richting Waregem
* Aan de derde verkeerslichten links afslaan(verbindingsweg)
* Na 500m ligt het stadion links voor u

Voor bezoekers is er parking aan het jeugdcentrum “Jeugdcentrum Waregem – Zuiderlaan 46 –
8790 Waregem”. Dit ligt rechts als u het stadion voor u ziet.

 

RIO

Bijzondere bepalingen eigen aan het Regenboogstadion:
 Het is toegelaten om drank en eten mee te brengen (die aangekocht zijn in
het Regenboogstadium) in de tribunes. In geval van gooi-incidenten, kan
beslist worden om over te gaan tot een verbod in de betreffende tribune(s)
voor één of meer wedstrijden.
 De drankgelegenheden voor de bezoekende supporters worden gesloten een
half uur voor einde wedstrijd.
 Binnen het stadion worden dranken geschonken in plastic bekers. In de
plaatsen waar een privésfeer heerst, een bijzondere voorwaarde wordt gesteld
om er binnen te komen of waar lidgeld wordt gevraagd, kan drank in glas
worden geschonken.
 Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke zijn verboden.
 Het is verboden het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters op
gas- of luchtdruk.
 Muziekinstrumenten en megafoons zijn, na overleg met de
veiligheidsverantwoordelijke, en voor zover de identiteit van de drager, die
voor dit voorwerp verantwoordelijk blijft, gekend is, toegelaten.
 Vlaggen op één stok zijn in de tribunes B – C – D en bezoekers toegelaten
onder volgende voorwaarden:
– Niet groter dan 150 cm bij 150 cm
– De stok is uit één stuk, maximum 180 cm groot, hol, plooibaar tot 90°
en mag niet kunnen versplinteren.
– De vlag mag niet van de stok verwijderd worden
 Het is in het stadion of op parking A verboden handelswaren, gadgets,
folders… te koop gratis aan te bieden tenzij mits schriftelijke toestemming
van de organisator en veiligheidsverantwoordelijke en mits de van
overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. De organisator
behoudt zich het recht voor deze actie en/ of verkoop in zijn geheel te
verbieden of te doen staken, zonder dat hij kan verplicht worden hiervoor
een schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn, te moeten
betalen.
 Ingehouden voorwerpen, zie artikel 5 van dit reglement, kunnen tot 15’ na
einde wedstrijd worden opgehaald. De niet-opgehaalde voorwerpen blijven
gedurende 6 maanden ter beschikking in het onthaal en worden daarna
eigendom van de club. De niet-opgehaalde bederfelijke waar wordt
vernietigd.

 Tribune D is een familietribune en tevens een rookarme tribune. Er worden
zones voorzien waar roken toegestaan is.
 In het vak 201-205 zijn de sfeervakken en daar wordt tijdens nationale
wedstrijden en de beker van België het zitten niet afgedwongen.
 De organisator heeft het recht om een persoon die het imago van de
organisatie heeft geschonden (vb door op enige wijze betrokken te