Terug 17 september 2019

KV Kortrijk - KV Mechelen: Praktisch

Vrijdagavond opent geelrood de nieuwe speeldag in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk.

Een praktisch overzicht.

Start

Vrijdag 20 september 2019

Aftrap: 20.30u

Wedstrijdleiding

Erik Lambrechts

Jo De Weirdt

Rien Vanyzere

Nathan Verboomen

Ticketinfo

Voor de verplaatsing naar Kortrijk is er geen verplichte buscombiregeling. 

Wie een ticket wil bemachtigen, leest hier best alle ticketinginformatie.

0% Pyro, 100% Support!

De club vraagt om absoluut geen rookbommen, bengaals vuur of andere pyrotechnisch materiaal te gebruiken. Dat is niet alleen gevaarlijk, bij gebruik ervan riskeren we naast een boete ook een wedstrijd achter gesloten deuren.

Routebeschrijving

1. Via de E17 (komende vanuit de richting Gent)
Afrit 2 (Kortrijk-Zuid) nemen – vervolgens: “R8 Kortrijk” – “Kortrijk-West” (R8) – afrit 11 (Bissegem) –
rechts richting Kortrijk tot aan het Guldensporenstadion

2. Via de E403 (A17) (komende vanuit de richting Brugge)
Op E403 niet afslag “Kortrijk – Gullegem” nemen maar rechtdoor en dan
afrit 5 (Wevelgem – Bissegem) nemen – vervolgens: rechts richting Bissegem tot aan het
Guldensporenstadion

3. Via de A19 (komende vanuit de richting Ieper)
R8 richting Kortrijk Zuid – Centrum volgen – afrit 11 (Bissegem) – vervolgens: links richting Kortrijk tot
aan het Guldensporenstadion

4. Via de E403 (A17) (komende vanuit de richting Doornik-Moeskroen)
Afrit 5 (Wevelgem – Bissegem) nemen – vervolgens: rechts richting Bissegem tot aan het
Guldensporenstadion

De parking voor de bezoekende bussen bevindt zich in de Meensesteenweg, vanaf punt 3.4. (normale
bezoekersingang) tot aan de Spoorwegbrug, in de richting Bissegem. Alle bezoekende voertuigen moeten terug vertrekken in de richting Bissegem – R8 – E17.
De richtlijnen van de verkeerspolitie PZ Vlas dienen strikt opgevolgd te worden.

RIO Guldensporenstadion

Bijzondere bepalingen eigen aan het GULDENSPORENSTADION

• Het is toegelaten om eten en drank mee te brengen in de tribunes. Schenkbladen (metaal, karton,..)
mogen niet gebruikt worden buiten de kantines om dranken mee te nemen. In de voor het publiek
toegankelijke plaatsen is alleen het gebruik van plastieken of herbruikbare bekertjes toegestaan
• Het is toegelaten om het stadioncomplex te betreden met toeters. Deze toeters mogen enkel manueel
bediend worden en aangedreven door lucht (geen drijfgas)
• Het is toegelaten een megafoon te gebruiken als stemversterker
• Het is toegelaten om niet elektronisch versterkte muziekinstrumenten te gebruiken
• Het is toegelaten om te zwaaien met vlaggen. Deze vlaggen mogen niet groter zijn van 1,5 bij 1,5
(2,25m2). Indien deze vlaggen bevestigd zijn aan een stok, dan moet deze stok:
– Flexibel, hol en licht zijn
– Vervaardigd uit plastiek uit één stuk met een maximum hoogte van 1m50
• Het is toegelaten te zwaaien met “Bandjeries” (2 stokken per vlag). Dezelfde voorwaarden als het
zwaaien met een vlag gelden.
• Het is toegelaten een vlag, spandoek, slogan groter dan 3m2 op te hangen aan de achterwand van de
tribune
• Het is toegelaten een grote vlag boven de hoofde te laten rondgaan. Deze vlag mag niet groter zijn van
30m2
• Het ophangen van vlaggen, spandoeken, slogans zowel voor aanvang van de wedstrijd als het
wegnemen na de wedstrijd gebeurt onder begeleiding van de stewards
• Het is verboden om te gooien met papiersnippers, confetti,..
• Het is verboden andere clubkleuren te dragen dan de gangbare clubkleuren voor de desbetreffende
wedstrijd

De attributen (vlaggen, vlaggenstok, toeters, sfeermakers,… )die in het stadion worden toegestaan dienen voor
aanvang van het seizoen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de lokale adviesraad. In elk geval moeten
vlaggen en spandoeken vervaardigd zijn uit een brandvertragend materiaal dat voldoet aan de klasse A2.
Sfeeracties moeten voorafgaand afgesproken worden met de veiligheidsverantwoordelijke van KV Kortrijk en
deze actie(s) zullen geëvalueerd worden. Bij deze evaluatie zal de actie al dan niet goedgekeurd worden.
Bezoekende clubs dienen hun sfeermakers de dag van de wedstrijd –voor de wedstrijd- voor te leggen ter
goedkeuring van de veiligheidsverantwoordelijke van KVK.
In overleg of op bevel van de commandant ordedienst kan de organisator de verkoop van alcoholische dranken
(ongeacht het alcoholgehalte) verbieden of stilleggen naar aanleiding van risicowedstrijden of wedstrijden met
een verhoogd risico, of wanneer de aard en/of gedragingen van supporters de openbare orde in zijn ruimste
betekenis verstoren of driegen te verstoren, of wanneer dit de veiligheid van het publiek in het gedrang brengt,
en dit ongeacht de inzet van de wedstrijd.

In overleg of op bevel van de commandant ordedienst kan de organisator de toegestane afwijking opgesomd in
artikel 15 ( de sfeer bevorderende bepalingen) gedeeltelijk of volledig intrekken indien supporters zich manifest
gedragen, indien supporters misbruik maken van de hen toegestane afwijkingen of wanneer uit de
voorbereiding van een wedstrijd blijkt dat dit een manifest risico met zich meebrengt