Terug 3 juli 2019

KVM houdt pleidooi voor BAS

KV Mechelen pleitte dinsdag voor het BAS in de zaak “Propere Handen”. De advocaten van de club herhaalden dat KV Mechelen onschuldig is. “Het is toch niet omdat de ex-voorzitter, de ex-CEO en de ex-bondstrainer van de voetbalbond verdacht zijn, dat de voetbalbond zelf verdacht is? Dat is juist de vraag naar toerekenbaarheid.”

 

Malinwa verdedigde zich dinsdag voor het BAS. In haar conclusies benadrukte KVM dat het 23 pagina’s aan argumenten ten gronde heeft gespendeerd over de onschuld van de club. Argumenten waar de Geschillencommissie Hoger Beroep niet op geantwoord heeft.

 

 

Zelfde principes als bij Waasland-Beveren

De club hamerde nogmaals op het feit dat in de telefoontaps duidelijk staat dat “de bestuurders het niet mogen weten” en dat de club onschuldig is. “Er is geen onderzoek gedaan naar de werking van onze club”, zo zegt advocaat Joost Everaert.

 

“De ex-bestuurders hadden het voor het zeggen, zegt de Geschillencommissie Hoger Beroep. Want Steemans en Somers tekenden het contract om het stadion van Waasland-Beveren tijdens een mogelijke play-off 2 te huren… Dat andere, meer belangrijke, contracten zoals de bouw van de nieuwe tribune door andere bestuurders getekend werden, negeren we even.”

 

“De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft – terecht – Waasland-Beveren vrijgesproken. Dezelfde principes die zij daar hanteert zijn ook van toepassing op KV Mechelen. De bewijzen in de telefoontaps zijn daarvoor zelfs duidelijker. Bovendien zijn het aantal bestuurders dat betrokken is bij Waasland-Beveren proportioneel gezien twee keer zoveel dan bij KV Mechelen.“

 

Kortom, KV Mechelen kan mogelijke daden van competitievervalsing niet toegerekend worden. “Het is toch niet omdat de ex-voorzitter, de ex-CEO en de ex-bondstrainer van de Voetbalbond verdacht zijn, dat de Voetbalbond zelf verdacht is? Dat geldt ook bij KV Mechelen.”

Degradatie onmogelijk

Zoals ook in het verleden al aangehaald, kan de sanctie van degradatie sowieso niet. “De eis tot degradatie had moeten worden ingesteld vóór 15 juni van het betrokken seizoen (15 juni 2018), wat niet is gebeurd. Andere sancties kunnen wel nog als de club toch schuldig bevonden zou worden.”

 

En ja… die procedure

De advocaten van de club kwamen ook terug op het verloop van de procedure en de rechten van verdediging. Zo is het fundamenteel recht om taps te beluisteren geschonden, want deze zijn niet opgevraagd.

Een aantal telefoontaps zijn niet door de Geschillencommissie Hoger Beroep opgevraagde tapbeschikking (toelating met argumentatie waarom speurders telefoongesprekken mogen afluisteren, nvdr.) gedekt. “Deze mogen dus niet meegenomen worden in het tuchtproces”, klinkt het.

 

Het Belgische voetbal

Joost Everaert sloot het pleidooi bij het BAS af met: “Het imago van het Belgische voetbal zal niet beschermd worden door het organiseren van schijnprocessen in eerste aanleg, door eigen regels niet toe te passen of op het laatste moment te veranderen of door contacten achter de schermen.”