Terug 26 april 2019

Statement na mediaberichten over vordering bondsparket

Het bondsparket van de KBVB maakte deze week zijn vordering en onderzoek in de zaak “Propere Handen” bekend. KV Mechelen is deze vordering momenteel in detail aan het doornemen samen met haar adviseurs.

De club stelt jammer genoeg vast dat in de media verschillende fragmenten uit het bondsonderzoek verschijnen in een uiterst gekleurde weergave en zonder enige context.

Om de sereniteit in dit dossier enigszins te bewaren, zal de club zich ten gepaste tijde verdedigen, door de gekleurde en onjuiste beweringen waarop de vordering van de bondsprocureur is gestoeld, te weerleggen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep en niet via de media.

“We bevestigen nogmaals dat de club op geen enkel moment heeft meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing”, zo zegt Dieter Penninckx namens de raad van bestuur.

 

 

Olivier Somers: “Heb op geen enkel moment meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing”

Bijkomend verklaart Olivier Somers, mede-hoofdaandeelhouder, het volgende:

“Via deze weg wens ik te benadrukken dat ik op geen enkel moment heb meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing.

Ik heb evenwel moeten vaststellen dat mijn naam meermaals wordt genoemd in de media op basis van onjuiste en eenzijdige beweringen vermeld in de vordering van het bondsparket.

Ik zal al deze beweringen weerleggen voor de gepaste instanties en zal samen met de club de ingeslagen weg verderzetten en dit zowel op sportief als commercieel vlak in 1A.

Ik onthoud mij verder van enige commentaar op alle verdere insinuaties en berichtgevingen.”