Terug 28 mei 2019

Slotpleidooi bij KBVB: “Waarom zijn die telefoontaps niet opgevraagd?”

Vandaag stonden de laatste pleidooien voor de Geschillencommissie Hoger Beroep in de zaak Propere Handen op het programma. Ook KV Mechelen pleitte vandaag. Een overzicht.

 

Geen antwoorden van bondsparket

“Wij hebben in onze conclusies 17 pagina’s aan de inhoud – niet de procedures – van de zaak gewijd, maar we moeten vaststellen dat het Bondsparket, noch in zijn conclusies, noch in zijn pleidooien heeft geantwoord op de argumenten ten gronde”, zo stak clubadvocaat Joost Everaert van wal.

 

Het Bondsparket las afgelopen zaterdag in zijn antwoorden telefoongesprekken voor, maar had de vraag moeten beantwoorden en onderzoeken of die telefoongesprekken, voor zover ze correct weergegeven en geïnterpreteerd worden, toegerekend kunnen worden aan de club.

 

“Wie schuldig is, vraagt geen onderzoek”

KV Mechelen vroeg reeds op 30 april om een onderzoek te voeren naar de manier waarop beslissingen binnen de club gevoerd worden. “Iemand die schuldig is aan een overtreding, vraagt niet om een onderzoek.”

De advocaten van de club haalden de duidelijke manier van besturen en werken binnen de club aan. Zo toonden zij aan dat zowel de juridische als de feitelijke beslissingsmacht niet bij de vier betrokken bestuurders liggen.

“Bovendien bevestigt het tuchtdossier zelf met meer dan tien telefoontaps dat de leden van de raad van bestuur niet op de hoogte mochten zijn, zijn er bewijzen dat de leden van de raad van bestuur effectief van niets wisten en bereidde de club zich voor op een mogelijke degradatie. Net zoals het feit dat makelaar Veljkovic eigen belangen heeft, is dit, ondanks onze vraag, allemaal niet door het bondsparket onderzocht.”

 

“Waarom zijn de telefoontaps niet opgevraagd?”

KV Mechelen benadrukte nog eens de aanpak van de procedures. “De rechter in kortgeding was duidelijk: “het spreekt vanzelf dat de Geschillencommissie Hoger Beroep alle argumenten van partijen met betrekking tot het eerlijk proces en de rechten van verdediging zal moeten beoordelen.””

Tot slot van het stukje procedures, stelden de advocaten een opvallende vraag. “We vroegen om de telefoontaps op te vragen bij het parket of tenminste de tegenstrijdigheden tussen transcripties en de samenvattingen te verklaren. Waarom is dat nu niet gebeurd?”

 

Degradatie is onmogelijk volgens reglement

Kwam ook nog aan bod: het ondertussen befaamde stukje reglement waarin staat dat degradatie gevraagd kan worden als sanctie. Als de vordering ingediend is vóór 15 juni van het betrokken seizoen van de beweerde poging of daad van competitievervalsing, is degradatie een mogelijke sanctie. Wat dus niet het geval is.

Het bondsparket verwees naar het oude, historische karakter van die regel. “Maar het is een beslissing van het Uitvoerend Comité volgens de bepalingen van het Bondsreglement die niet is afgeschaft”, duidt Everaert.

“Het is niet omdat een regel 35 jaar oud is, dat die enkel rechtshistorische relevantie heeft. Het Burgerlijk Wetboek dateert van 1805. Ik heb nog niemand horen pleiten: “dat is oud, we gaan dat toch niet toepassen, zeker?”.

Over de eis van Tubize – degradatie naar eerste amateur – was de raadsman ook klaar en duidelijk: het reglement voorziet niet in een situatie van sportieve promotie én sanctie van degradatie in hetzelfde seizoen. “Degradatie naar eerste amateur kan sowieso niet.”

 

Dieter Penninckx neemt het woord

Tot slot nam Dieter Penninckx het woord. Het integrale betoog van de mede-hoofdaandeelhouder van KV Mechelen kan je hier lezen.

Na de slotpleidooien vandaag gaat de Geschillencommissie Hoger Beroep meer dan waarschijnlijk één van de komende dagen over tot een beslissing. Tegen die beslissing is beroep mogelijk bij het BAS.