Terug 3 juni 2019

Reactie na beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep: “Er is niet ingegaan op onze argumenten”

KV Mechelen reageert na de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep en beslist binnen de zeven dagen over beroep bij het BAS. “Na een eerste lezing merken we dat de commissie gewoonweg niet ingaat op onze argumenten en vragen voor bijkomend onderzoek”, klinkt het bij KVM.

 

De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde zaterdag dat KV Mechelen in het tuchtdossier van “Propere Handen” moet degraderen naar 1B mét een aftrek van 12 punten en geen Croky Cup of Europees voetbal mag spelen.

“We hebben de beslissing een eerste keer kunnen doornemen”, zo zegt Joost Everaert, advocaat van de club. “We merken dat onze vragen en argumenten niet of nauwelijks beantwoord zijn in de nochtans uitgebreide beslissing.”

 

Telefoontaps bewijzen: raad van bestuur mag het niet weten

De Geschillencommissie Hoger Beroep vindt dat de beweerde betrokkenheid van 4 bestuurders waaronder  2 dagelijkse bestuurders binnen de club toerekenbaar is aan de hele club KVM.

Toch toonde KVM tijdens de pleidooien aan dat zowel de juridische als de feitelijke beslissingsmacht niet bij de vier betrokken bestuurders liggen.

“Dat is misschien niet zo in alle clubs, maar wel bij KVM. Voor elke grote beslissing op clubniveau komen immers de bestuurders van de verschillende aandeelhoudersklasses, met inbegrip van de supportersafvaardiging, samen. We vroegen een onderzoek naar de werking en de betrokkenheid van de club, maar daar is niet op geantwoord.”

“De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt dat de vier bestuurders “de touwtjes stevig in handen hielden” binnen KVM, maar dat strookt niet met de realiteit.”

“Daarnaast: meer dan tien telefoontaps bevestigen dat de leden van de raad van bestuur – die uit 11 leden bestaat – niet op de hoogte mochten zijn en er zijn bewijzen dat de leden van de raad van bestuur effectief van niets wisten.”

 

Bijkomende vragen tot onderzoek genegeerd

Ook het opvragen van telefoontaps bij het parket of het ophelderen van tegenstrijdige transcripties van de taps, is niet gebeurd.

De Geschillencommissie Hoger Beroep zwijgt over het recht van een vervolgde partij om de telefoontaps te kunnen beluisteren, hoewel dat recht uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie is erkend.

 

Degradatie onmogelijk

De Geschillencommissie Hoger Beroep negeert ook de conclusie dat degradatie als sanctie onmogelijk is. “Het staat nochtans duidelijk zwart op wit in artikel B1711 en het is bevestigd door het Uitvoerend Comité van de KBVB, dat officieel bevoegd is om het reglement te interpreteren”, zo zegt de advocaat van KVM.

“Nu worden allerlei andere artikels bij elkaar gehaald om toch maar degradatie te kunnen opleggen. Dat kan dus niet.”

 

Binnen zeven dagen beslissing over beroep

De raad van bestuur van KV Mechelen bestudeert de komende dagen verder de beslissing. KV Mechelen zal binnen de zeven dagen beslissen over in beroep gaan bij het BAS. “We zijn onschuldig en we gaan niet opdraaien voor iets wat we niet gedaan hebben”, is KVM resoluut.