Terug 4 mei 2019

KVM wil onschuld aantonen en start kort geding

KV Mechelen is vastberaden om haar onschuld aan te tonen in het dossier “Propere Handen” voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Na de zitting van die commissie afgelopen week vreest de club zich echter onvoldoende te kunnen verdedigen. Daarom heeft KVM een procedure in kort geding voor de burgerlijke rechtbank opgestart. 

 

KV Mechelen heeft moeten vaststellen dat zij vervolgd wordt door de bondsinstanties op basis van een onvolledig en niet-objectief dossier, waar geen onderzoek is gebeurd naar de rol van de club zelf.

“KV Mechelen heeft ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de instanties van de KBVB de tuchtvervolging voeren”, zo klinkt het bij de advocaten van de club.

“KVM heeft haar argumenten al op 30 april voorgelegd op de zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar heeft intussen moeten vaststellen dat de instanties van de KBVB deze argumenten integraal naast zich neer hebben gelegd en in de plaats daarvan KV Mechelen opgelegd hebben om zich binnen totaal onredelijke termijnen en zonder toegang tot het strafdossier te verdedigen. Dit is niet ernstig. De club zal erover waken dat alle procedures correct, transparant en met respect voor de rechten van verdediging van alle partijen gevoerd kunnen worden.”

Rechten van verdediging

KV Mechelen stapt dus naar de burgerlijke rechtbank. “Enkel en alleen om te verzekeren dat de tuchtvervolging door de KBVB op een correcte en transparante wijze kan gebeuren, op basis van een volledig dossier en met eerbied voor de rechten van verdediging van alle partijen.  Deze procedure zal haar beloop kennen in de komende dagen en KV Mechelen heeft alle vertrouwen dat de rechtstaat zal zegevieren”, aldus nog de advocaten.

KV Mechelen benadrukt nogmaals ten stelligste dat de club nooit heeft meegewerkt aan pogingen tot competitievervalsing of andere illegale praktijken en wil zich dan ook op een ordentelijke manier kunnen verdedigen. 

De club wenst verder de sereniteit in dit dossier te bewaren en heeft vertrouwen in een goede afloop van alle lopende procedures.