Terug 28 mei 2019

Integraal: het slotwoord van Dieter Penninckx voor de Geschillencommissie Hoger Beroep

Op de laatste dag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep nam – na het finale pleidooi van de clubadvocaten – mede-hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx het woord. Zijn slotwoord kan je hieronder integraal lezen.

 

Geachte Voorzitter,

Geachte leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep,

Graag neem ik namens KV Mechelen het woord.

Naast het feit dat ik zowat 40 jaar trotse supporter ben ben ik eind 2017 gevraagd om als mede-hoofdaandeelhouder in de club te stappen.

Als CEO van een beursgenoteerd bedrijf zou ik – samen met andere en nieuwe investeerders – de club wel iets kunnen bijbrengen op het vlak van professionalisering en goed bestuur. Ik stapte in, vanuit clubliefde. 

Vanaf de eerste bestuursvergadering en dit in “tempore non suspecto” stond professionalisering, organiseren van goed bestuur, een nieuw stadion en reduceren van het aantal spelers per makelaar hoog op de agenda. En dat lukte ook. In een goed half jaar tijd is veel gerealiseerd.

 

 

Mijnheer de Voorzitter,

Laat me duidelijk zijn: ik neem hier niet het woord omdat we vinden dat wie iets fout doet niet gestraft moet worden. Integendeel. 

Het is niet omdat KV Mechelen een zeer bijzondere club is, een club met lokale verankering en bovendien een club van, voor én door supporters is, dat wij een uitzonderingsbehandeling vragen. Neen.

Ook Waasland-Beveren, en ja ook Beerschot, Lokeren en Tubize hebben supporters, spelers en medewerkers die trots zijn op hun clubkleuren. Wij vragen net als iedereen dat het reglement wordt toegepast en dat waar het mogelijks interpretatie vrijheid toelaat, het wordt toegepast zoals het ook in het verleden werd toegepast. Niet meer, maar ook niet minder. U begrijpt wat ik bedoel.

 

Mijnheer de Voorzitter,

Ik neem eigenlijk ook niet het woord om nog eens te benadrukken dat bij het oordelen over mogelijke bewijzen van fouten, de rechten van de verdediging essentieel zijn voor personen en clubs. Dat weet u beter dan ik.

Een partij die zich in een proces als dit moet verdedigen heeft het recht

    • te verifiëren hoe en in welke omstandigheden de telefoongesprekken zijn opgenomen
    • het recht om over alle stukken à charge maar zeker ook à décharge te beschikken
    • en over voldoende tijd te beschikken om zicht behoorlijk te kunnen verdedigen.

7 lange maanden nadat het nieuws uitbrak, heb ik voor de eerste keer het werkstuk van meester Wagner mogen ontvangen. Goed 1 maand later staan we hier voor een laatste keer voor u. U begrijpt wat ik bedoel.

 

 

Mijnheer de Voorzitter,

Ik neem hier enkel en alleen het woord omdat voor ons – zoals voor iedereen hier aanwezig – de essentiële vraag is: heeft onze club strafbare fouten gemaakt?

Wel, begin oktober brak er een ongekend onweer uit over het ganse Belgisch voetbal. En of we nu wilden of niet: vele maanden is het oog van de mediastorm boven Mechelen blijven hangen. De publieke opinie heeft geoordeeld en ons vaak ook veroordeeld vooraleer we zelf het woord konden nemen.

Nu  8 maanden lang, hebben we ons als club niet laten verleiden in te gaan tegen deze mediastorm. Zelfs al was het op momenten heel duidelijk van waar die wind kwam. De opeenvolgende perslekken en commentaren waren er zo ver over dat het zelfs voor ons lachwekkend werd. Wij kozen voor een andere aanpak.

Wij kozen ervoor om de rust te bewaren: als je geschoren wordt, moet je stilzitten, uiterlijk dan toch.

En ik kan u zeggen: we zijn serieus geschoren… Maar intern hebben we niet stilgezeten. We hebben gefocust op wat voor een voetbalclub belangrijk was: voetbal spelen. Onze ploeg en staf deed onder deze omstandigheden het onmogelijke: ze pakten zowel de kampioenstitel als de Beker van België. Intussen hebben we met een klein team trachten te achterhalen wat er nu echt gebeurd is.

 

 

Mijnheer de Voorzitter, ik geef u dan ook graag in 6 punten enkele inzichten mee:

Ten eerste, de raad van bestuur bestuurt de club en heeft steeds zijn werk gedaan. Het degradatiespook stak naar het einde van het seizoen de kop op, maar de raad van bestuur is daar steeds zorgvuldig en op een correcte manier mee omgegaan. Op geen enkel ogenblik is er maar gesuggereerd dat de competitie zou kunnen vervalst te worden. Never. Nooit.

 

Ten tweede, de laatste dagen van het seizoen ‘17-‘18 heerste er om en rondom Mechelen grote zenuwachtigheid. Zou het kunnen dat bepaalde stukjes beschikbare tekst in die context te plaatsen en te begrijpen zijn? In de media werd voorafgaand aan de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen breed ingegaan of Eupen-Moeskroen wel eerlijk gespeeld zou worden.

Het proces van Eupen-Moeskroen moet blijkbaar niet gevoerd worden, maar iedereen heeft wel gezien wat er te zien was. 2-0 versus 0-0 in wedstrijdminuut 70’ en dan plots uit het niets een opeenvolging van 4 treffers die zo maar uit de lucht vallen.

Voor wie het vergeten is: de beelden circuleren nog steeds op het internet. Vanop ons plaatsje in het stadion tussen de supporters, hebben mijn kinderen en ik minutenlang geweend en samen “You never walk alone” gezongen. Soit, conclusie: KV Mechelen zakt naar 1B.

 

Ten derde. Wij zien in geen enkel voorliggend stuk nog maar het begin van bewijs dat KVM besluit de opdracht te geven tot benaderen van, laat staan een betaling uit te voeren aan Waasland-Beveren. Dit terwijl de raad van bestuur in die periode verschillende keren is samengekomen om besluiten te nemen.

Wel lezen we over de makelaar dat hij aan derden zegt over zijn activiteiten “Somers wil niet meewerken”, “het bestuur mag het niet weten”, enz. Uiteraard was het voor ons fijner geweest dat een krant of een tv-zender dit als kop had gebruikt.

 

Ten vierde. Terwijl wij uitgaan van de onschuld van onze bestuurders tot het tegendeel bewezen is, en dat bewijs ligt duidelijk niet voor, kan ik alleen maar nuchter vaststellen

  • dat minstens een grote meerderheid van de aandeelhouders zeker niets met deze zaak te maken heeft.
  • dat minstens een grote meerderheid van de bestuurders zeker niets met deze zaak te maken heeft.
  • en dat minstens 20.000 duizend supporters en waarschijnlijk veel meer niets met deze zaak te maken hebben.

 

Ten vijfde. Wel lezen we dat enkele mensen getracht hebben te weten te komen of Moeskroen voluit zou gaan en of Beveren met zijn type-elftal zou spelen.

Weet u dat de dag voor de wedstrijd er – zoals voor elke wedstrijd – een KVM-scout naar de training van Waasland-Beveren is gaan kijken om iets meer te weten te komen over de tegenstander? Waarom, mijnheer de Voorzitter? Omdat niemand binnen onze club tot vlak voor de wedstrijd wist hoe Waasland-Beveren zou spelen.

 

Ten zesde. In mijn professionele context heb ik de laatste jaren meer dan 500 winkelpanden aangehuurd. Ook in de immobiliënwereld zijn makelaars actief. Zoals het niet evident is een topspeler aan te werven, is het niet evident een winkelpand op de Meir of de Nieuwstraat aan te huren.

Zal ik u vertellen hoe vaak ik moet verifiëren of het toppand dat men me aanbiedt wel echt te huur staat? Vaak is dit niet eens het geval. De enthousiaste makelaar wil gewoon weten of, en aan welke prijs ik een concreet pand wil aanhuren, zodat hij met deze interesse nadien naar de eigenaar kan om een deal uit te lokken.

Makelaars zijn market-makers. Het acteurs tussen vraag en aanbod, zonder hen geen deals. Zij zijn gewiekst, ze polsen links, ze polsen rechts, ze doen hun job, niet meer, maar zeker ook niet minder. Eén zaak is duidelijk: KV Mechelen heeft nooit opdracht gegeven om te polsen bij Waasland-Beveren. De makelaar heeft op eigen houtje gehandeld om zo een aanbod los te weken. Wat hem duidelijk niet gelukt is.

 

 

Tenslotte, Mijnheer de Voorzitter, nog even dit:

zoals u weet is Mark Uytterhoeven, naast geel-rood supporter en clubheld, een bekend tv-maker. Een van de beste ooit.

Voor mij is zijn beste programma “Alles kan beter”. Het bestond erin om goed gekozen stukjes beeld en tekst te knippen en te plakken tot een verhaal waarbij een ernstig gesprek omgevormd werd tot een humoristisch stuk dat een loopje nam met de realiteit. Ongelofelijk grappig. U kan dit op Youtube vinden.

Mijnheer de Voorzitter, zou het kunnen dat we in een zelfde soort realiteit zitten? Zou het kunnen dat de procureur met een verhaallijn in het achterhoofd de stukjes zo bij elkaar probeert te knippen en te plakken tot wat hij graag wil zien? De pers smult van deze verhalen, maar het blijft een samengesteld, en misschien zelfs goed verkopend verhaal, maar bovenal is het en blijft het fictief.

 

En grappig is het verhaal allerminst, het is bittere ernst voor al wie onze club een warm hart toedraagt en voor het Belgisch voetbal in het algemeen om zulke fictie dag in, dag uit over je heen te krijgen.

Ik kan u verzekeren, dit waren 8 sportieve maanden om nooit meer te vergeten. Maar extra-sportief was het een hel, mijnheer de Voorzitter. 8 maanden lang, tot een week voor de bekerfinale hebben we geduldig gewacht op het bondsparket en de vordering van dhr. Wagner. En dan eist hij een onmogelijk zware straf.

 

Wij begrijpen dit niet, mijnheer de Voorzitter, echt niet. Alles kan blijkbaar beter.

Zo wil ik dan ook graag afronden, mijnheer de Voorzitter: onze club heeft niets strafbaar gedaan, KV Mechelen is onschuldig, we rekenen op u om zo te oordelen.