Terug 23 april 2019

Bondsparket vraagt niet-promotie, puntenaftrek en geen Europees of bekervoetbal

Het bondsparket vraagt in het kader van het onderzoek naar mogelijke competitievervalsing degradatie (dus 1B voor het seizoen 2019-2020), een aftrek van 12 punten te verdelen over de twee periodes en geen Europees of bekervoetbal voor KVM volgend seizoen.

De Geschillencommissie Hoger Beroep roept de club op dinsdag 30 april op om de verdere kalender en procedure mee te delen. Er valt dan nog geen uitspraak. “We zijn verbaasd dat er gevraagd wordt om in 1B te blijven. We krijgen een sanctie voorgesteld voor iets wat we niet gedaan hebben”, klinkt bij KVM.

 

Naast het gerechtelijk onderzoek liep ook een onderzoek van de KBVB naar mogelijke competitievervalsing vorig seizoen. Het bondsparket heeft dat onderzoek nu beëindigd en vraagt aan de Geschillencommissie Hoger Beroep om KV Mechelen komend seizoen te laten degraderen (van 1A naar 1B dus), een aftrek van 12 punten te voorzien en de club niet te laten deelnemen aan beker- of Europees voetbal.   

De Geschillencommissie Hoger Beroep deelt op dinsdag 30 april de verdere kalender van de procedure mee. Een uitspraak valt dus pas na 30 april.

 

Onschuldig, degradatie geen mogelijke sanctie

“Wij zijn verbaasd over de gevraagde sanctie door het bondsparket omdat we weten dat we als club onschuldig zijn”, zo zegt mede-hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx namens het KVM-bestuur.

“Daarenboven wil men een degradatie van de club, van 1A naar 1B, wat volgens onze lezing van het bondsreglement niet mogelijk is. Dat spreekt van allerlei mogelijke sancties, maar voor degradatie dient de vordering ingediend te zijn vóór 15 juni van het seizoen van de beweerde poging of daad van competitievervalsing, dus voor 15 juni 2018. Dat hebben ons verschillende advocaten bevestigd.”

Verder vraagt het bondsparket langdurige schorsingen voor Johan Timmermans, Olivier Somers en Stefaan Vanroy.

 

Beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep afwachten

Gezien die aanbeveling tot sanctie wacht de club nu de uitspraak van de commissie af. “We zijn er van overtuigd dat de Geschillencommissie Hoger Beroep onze onschuld als club zal inzien en zal handelen volgens het bondsreglement.”