Terug 26 oktober 2017

Zulte Waregem - KV Mechelen: Praktisch

Alles wat je moet weten over de verplaatsing naar Zulte Waregem.

Start

Zaterdag 28 oktober 2017

Aftrap: 20u

Wedstrijdleiding

Lawrence Visser

Jo De Weirdt

Ruben Wyns

Nicolas Laforge

Ticketinfo

Meer informatie over de ticketing kan je hier terugvinden.

Parkingregeling supporters KVM

De veiligheidsdiensten leggen de Mechelse supporters volgende parkingregeling op, zowel voor auto’s als bussen:

  • via Brussel: parking Groot-Bijgaarden (niet: Wetteren)
  • via Antwerpen: parking Nazareth (niet: Kruishoutem)

15. Bijzondere bepalingen eigen aan het Regenboogstadion:  Het is toegelaten om drank en eten mee te brengen (die aangekocht zijn in het Regenboogstadium) in de tribunes. In geval van gooi-incidenten, kan beslist worden om over te gaan tot een verbod in de betreffende tribune(s) voor één of meer wedstrijden.  De drankgelegenheden voor de bezoekende supporters worden gesloten een half uur voor einde wedstrijd.  Binnen het stadion worden dranken geschonken in plastic bekers. In de plaatsen waar een privésfeer heerst, een bijzondere voorwaarde wordt gesteld om er binnen te komen of waar lidgeld wordt gevraagd, kan drank in glas worden geschonken.  Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke zijn verboden.  Het is verboden het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters op gas- of luchtdruk.  Muziekinstrumenten en megafoons zijn, na overleg met de veiligheidsverantwoordelijke, en voor zover de identiteit van de drager, die voor dit voorwerp verantwoordelijk blijft, gekend is, toegelaten.  Vlaggen op één stok zijn in de tribunes B – C – D en bezoekers toegelaten onder volgende voorwaarden: – Niet groter dan 150 cm bij 150 cm – De stok is uit één stuk, maximum 180 cm groot, hol, plooibaar tot 90° en mag niet kunnen versplinteren. – De vlag mag niet van de stok verwijderd worden  Het is in het stadion of op parking A verboden handelswaren, gadgets, folders… te koop gratis aan te bieden tenzij mits schriftelijke toestemming van de organisator en veiligheidsverantwoordelijke en mits de van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. De organisator behoudt zich het recht voor deze actie en/ of verkoop in zijn geheel te verbieden of te doen staken, zonder dat hij kan verplicht worden hiervoor een schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn, te moeten betalen.  Ingehouden voorwerpen, zie artikel 5 van dit reglement, kunnen tot 15’ na einde wedstrijd worden opgehaald. De niet-opgehaalde voorwerpen blijven gedurende 6 maanden ter beschikking in het onthaal en worden daarna eigendom van de club. De niet-opgehaalde bederfelijke waar wordt vernietigd.    Tribune D is een familietribune en tevens een rookarme tribune. Er worden zones voorzien waar roken toegestaan is.  In het vak 201-205 zijn de sfeervakken en daar wordt tijdens nationale wedstrijden en de beker van België het zitten niet afgedwongen.  De organisator heeft het recht om een persoon die het imago van de organisatie heeft geschonden (vb door op enige wijze betrokken te zijn bij onregelmatigheden ongeacht of die betrekking heeft op een voetbalwedstrijd of niet) het stadion te weigeren.  Het contactadres van de club is: SV Zulte Waregem, Zuiderlaan 17, 8790 Waregem.