Terug 23 december 2017

Sporting Lokeren - KV Mechelen: Praktisch

Alle praktische informatie voor de verplaatsing naar Daknam.

Start

Dinsdag 26 december 2017

Aftrap: 14.30u

Wedstrijdleiding

Sebastien Delferière

Yves De Neve

Kevin Monteny

Jan Boterberg

Ticketinfo

Er werd geen buscombiregeling opgelegd aan de Mechelse fans.

Een ticket nodig? Klik hier voor alle informatie!

RIO Daknam Bijzondere bepalingen eigen aan het Daknamstadion : – Het is TEN STRENGSTE verboden over de binnenomheining te klimmen en/of het speelveld te betreden. Het ongeoorloofd overschrijden van de scheiding naar het speelveld, zal niet alleen worden gesanctioneerd via een PV van de politie, dat kan leiden tot een stadionverbod van minimum twee jaar en een geldboete van minimum 1000,- €, maar zal STEEDS aanleiding geven tot een ONMIDDELLIJKE burgerrechtelijke uitsluiting ZONDER verweer, vanwege de club voor de duur van twee jaar. – Het wordt aan supporters toegelaten, in het Daknamstadion aangekochte, drank in plastiek recipiënten en voedsel mee te nemen in de tribune 2 (bezoekers en Lokeren supporters) en in tribune 3 en 4 (Lokeren supporters). In tribune 1 (Hoofdtribune) blijft het verboden drank en voedsel mee te nemen naar de zitplaatsen, daar er aldaar in glazen recipiënten wordt bediend en de installaties continu open blijven voor verbruik, ook als de bal rolt. – De kantine bezoekers in tribune 2, wordt uiterlijk 30 minuten vóór het einde van de reguliere speeltijd, gesloten, behoudens toestemming van Hoofd Ordedienst, voor eventuele uitzonderingen. – Het werpen van WC rollen is NIET toegelaten. Deze zullen door de stewards bij de oppervlakkige controles worden in bewaring genomen. – Papiersnippers en confetti zijn NIET toegelaten. – Toeters met drukgas zijn verboden omdat deze als projectiel kunnen worden gebruikt. Vuvuzela’s zijn om deze reden, eveneens NIET toegelaten. – Het is toegelaten om het Daknamstadion te betreden met een megafoon, op voorwaarde dat deze niet gebruikt wordt voor het verspreiden van provocerende, opruiende, racistische en/of discriminerende taal. – Vlaggen op stok mogen maximum 1,80 meter lang en 1,80 meter breed zijn. Vlaggenstokken mogen alleen bestaan uit plooibare plastiek of plooibare PVC buizen. Vlaggen of spandoeken op twee stokken zijn verboden. “Bandiera’s”, zijnde lichte bedrukte plastiek of landbouwfolie zijn wel toegelaten op twee stokken op voorwaarde dat deze stokken licht en zeer plooibaar zin en niet langer dan 1,50 meter. – Vlaggen zonder stok van meer dan 2 m² moeten brandveilig zijn, in die zin dat ze gedrenkt zijn in een brandwerend middel of gemaakt zijn uit brandwerende stoffen. Voor dergelijke vlaggen dient in ALLE gevallen een attest kunnen worden voorgelegd. – Uitzondering wordt gemaakt voor het Vak 2 – tribune 2, dat wordt ingericht als sfeervak op vraag van Authentics (ATCS) Lokeren. ENKEL in dit sfeervak zijn zwaaivlaggen van onbeperkte grootte toegelaten en zijn “Bandiera’s” van onbeperkte grootte uit landbouwfolie en met twee stokken toegelaten. – Trommels zijn toegelaten in het sfeervak in tribune 2 – Vak 2 en in het staanvak Bezoekers (Vak 1 – Tribune 2). In alle andere vakken kan dit enkel mits voorafgaande toestemming van de veiligheidsverantoordelijke. – Het is verboden zijn kinderen te laten spelen op de tribunes vóór, tijdens en na de wedstrijd. – Op voorwaarde dat de nodige afspraken op voorhand werden gemaakt met de CEO van de club, mag bij aanvang van de wedstrijd voor een korte, welbepaalde duur, bedrukte landbouwfolie door de supportersfederatie op bepaalde plaatsen voor de publiciteitsborden worden opgehangen. – De autobestuurders, in het bezit van een geldig parkeerbewijs voor de parking 2 (Stadion) of voor de parking 1 (Dienst), zijn verplicht de richtlijnen gegeven door stewards en/of parkeerwachters op te volgen. Op de toegangswegen dienen zij ten allen tijde een doorgang van vier (4) meter vrij te laten voor de hulpdiensten. – Tijdens wedstrijddagen van de eerste ploeg is het NIET toegelaten om met fietsen of bromfietsen het stadion te betreden en deze te stallen BINNEN de omheining. Er is mogelijkheid om fietsen te stallen, komende van de Daknammolenstraat aan de ingang van het jeugdcomplex. – In aanvulling van Art 5 hierboven zijn noch de organisator noch de ordediensten gehouden tot de teruggave van voorwerpen die worden afgenomen omdat ze de veiligheid van toeschouwers in het gedrang brengen, het verloop van de wedstrijd en/of de openbare orde verstoren. Dit geldt niet voor motorhelmen, regenschermen en andere persoonlijke gebruiksvoorwerpen.