Terug 22 december 2016

Zulte Waregem - KV Mechelen: Praktisch

Wie, wat, waar?

Zulte-Waregem – KV Mechelen

Regenboogstadion
Zuiderlaan 17
8790 Waregem

Datum: maandag 26 december 2016
Aftrap: 14.30u

Scheidsrechters:

Ticketing

Meer informatie over de ticketing kan je hier terugvinden.

RIO Regenboogstadion

. Bijzondere bepalingen eigen aan het Regenboogstadion:
 Iedereen die zich mits een geldige toegangskaart of accreditatie in het stadion bevindt, verklaart zich akkoord met de naleving van het reglement van inwendige orde.
 Het is toegelaten om drank en eten mee te brengen in de tribunes. In geval van gooi-incidenten, kan beslist worden om over te gaan tot een verbod in de betreffende tribune(s) voor één of meer wedstrijden.
 De drankgelegenheden voor de bezoekende supporters worden gesloten een half uur voor einde wedstrijd.
 Binnen het stadion worden dranken geschonken in plastic bekers. In de plaatsen waar een privésfeer heerst, een bijzondere voorwaarde wordt gesteld om er binnen te komen of waar lidgeld wordt gevraagd, kan drank in glas worden geschonken.
 Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke zijn verboden.
 Het is verboden het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters op gas- of luchtdruk.
 Muziekinstrumenten en megafoons zijn, na overleg met de veiligheidsverantwoordelijke, en voor zover de identiteit van de drager, die voor dit voorwerp verantwoordelijk blijft, gekend is, toegelaten.
 Vlaggen op één stok zijn in de tribunes 2 – 3 en 4 bezoekers toegelaten onder volgende voorwaarden:
• niet groter dan 150 bij 150 cm
• De stok is uit één stuk, maximum 180 cm groot, hol, plooibaar tot 90° en mag niet kunnen versplinteren
• De vlag mag niet van de stok verwijderd worden.
 Het is het stadion of op parking A verboden handelswaren, gadgets, folders … te koop of gratis aan te bieden tenzij mits schriftelijke toestemming van de organisator en veiligheidsverantwoordelijke en mits de van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. De organisator behoudt zich het recht voor deze actie en/of verkoop in zijn geheel te verbieden of te doen staken, zonder dat hij kan verplicht worden hiervoor een schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn, te moeten betalen.
 De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken waarvan het binnenbrengen in het stadion, het verloop van de wedstrijd en de openbare orde kan verstoren of de veiligheid van de toeschouwer in het gedrang kan brengen. Ingehouden voorwerpen, zie artikel 5 van dit reglement, kunnen tot 15’ na einde wedstrijd worden opgehaald. De niet-opgehaalde voorwerpen blijven gedurende 6 maanden ter beschikking in het onthaal en worden daarna eigendom van de club. De niet-opgehaalde bederfelijke waar wordt vernietigd.
 Personen die inbreuken plegen op de voetbalwet, het reglement inwendige orde niet naleven of het vreedzaam karakter van de wedstrijd verstoren, kunnen door de organisator burgerrechtelijk worden uitgesloten. Deze burgerrechtelijke uitsluitingen kan worden vooraf gegaan door een waarschuwing. De minimum duur van de uitsluiting bedraagt 1 jaar, de maximum duur 5 jaar.
 Het contactadres van de club is : SV Zulte Waregem, Zuiderlaan 17, 8790 Waregem.
 De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, wet van 27 december 2004 en wet van 25 april 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn integraal van toepassing.

Wegbeschrijving

VANUIT RICHTING GENT
* E17 Antwerpen – Gent-Kortrijk tot aan afrit 5 (Waregem)
* Op het einde van de afrit rechts afslaan richting Waregem
* Volgen over het rondpunt tot aan de verkeerslichten (50m over rondpunt)
* Aan de verkeerslichten rechts afslaan
* Na 500m ligt het stadion links voor u
* Ruime parkeermogelijkheden rond het stadion: parkeermogelijkheden in Waregem: klik hier

VANUIT RICHTING KORTRIJK
* E17 Kortrijk – Gent – Antwerpen tot aan afrit 5 (Waregem)
* Op het einde van de afrit links afslaan richting Waregem
* Volgen over het rondpunt tot aan de verkeerslichten (50m over rondpunt)
* Aan de verkeerslichten rechts afslaan
* Na 500m ligt het stadion links voor u
* Ruime parkeermogelijkheden rond het stadion: parkeermogelijkheden in Waregem: klik hier

VANAF GENTSEWEG
* Gentseweg volgen tot aan Carrefour Sint-Eloois-Vijve
* Op het kruispunt (met hoge middenberm) afslaan richting Waregem
* Aan de derde verkeerslichten links afslaan
* Na 500m ligt het stadion links voor u

Voor bezoekers is er parking aan het jeugdcentrum “Jeugdcentrum Waregem – Zuiderlaan 46 – 8790 Waregem”. Dit ligt rechts als u het stadion voor u ziet.