Structuur

Jeugd Sportcomité

Dirk Beullens / Bart Struyf / Guy Vanherp

Dagelijks bestuur

Dirk Beullens / Voorzitter / Financiën

Joris Arnauts / Operations / Secretaris / Wedstrijdplanning / Kleedkamers / Scheidsrechters / Busvervoer / Stages / Communicatie / Social Media / Website / Sales / Events 

Thomas Van de Casteele / Tornooien / Ticketing / Events / Lidgelden / Inkom / Kledij / Kantine / Stages

Sportieve cel

Bart Struyf / TVJO

Niels Gybels / Coördinator Onderbouw ELITE

Sven Swinnen / Coördinator Bovenbouw ELITE

Steve Van Tongelen / Coördinator Middenbouw ELITE

Stefan Pauwels / Hoofd Doelmannen Opleiding + Coördinator Schoolproject

Stijn Lintermans / Physical Dpt.

Jonida Ndokaj / Medical Dpt.

Tom Janssens / Hoofd Scouting

Gunther Vansteenwinkel / HANDS

Club API

Maaike Verschueren / Vertrouwenspersoon - aanspreekpersoon integriteit in de sportclub
+32 497 64 89 89

Laatste nieuws